Energetyka Wiatrowa

 

O energetyce wiatrowej na świecie

Przemysł wiatrowy stał się silną gałęzią całego sektora produkcji energii, stając się alternatywnym i konkurencyjnym źródłem energii dla paliw kopalnych, których ceny wciąż rosną. Począwszy od końca XX wieku, sektor wiatrowy zaczął się w bardzo szybkim tempie rozwijać. Przemysł obecnie nadal rośnie na całym świecie, z dodatkową działalnością w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji poza Chinami i Indiami. Niemniej głównymi rynkami pozostają Europa, Chiny i USA i na bieżąco determinują światowy wzrost.

Pod koniec 2013 roku całkowita moc zainstalowana była na poziomie 3390 MW.
(dane z Global Wind Energy Council)

Sektor wiatrowy w Europie i Polsce

UE

UE odgrywa wiodącą rolę w rozwoju energetyki wiatrowej. Od 2000 r.  do 2013 r. średni wzrost mocy z energii wiatrowej był na poziomie 10%. Całkowita zainstalowana moc na końcu 2013 została podniesiona do 117.289 MW. Ilość ta stanowi obecnie 7,1% dostaw energii elektrycznej UE. W zaledwie tylko 2013 roku, zainstalowano dodatkową ilość 11.159 MW.

Polska

Na mocy dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (dyrektywa 2009/28/WE), Polska jest zobowiązana do spełnienia swojego celu wyprodukowania 15% ostatecznego zużycia energii ze źródeł odnawialnych do końca 2020 roku (19.3% dla energii elektrycznej). Ponieważ cele nie zostały jeszcze spełnione, potencjał wzrostu branży wiatrowej pozostawia duże możliwości rozwoju.

Patrząc z punktu widzenia geografii  na rozwój polskiej energetyki wiatrowej, można zaobserwować, iż północne i zachodnie regiony Polski są świadkiem najbardziej korzystnych warunków dla farm wiatrowych. Większość elektrowni wiatrowych znajduje się w tamtym regionie. Ze wszystkich województw dominują w rozwoju następujące trzy województwa: województwo Zachodniopomorskie, które odnotowało najsilniejszy rozwój do tej pory, województwo pomorskie i województwo wielkopolskie będące świadkiem zaawansowanych działań.

Zgodnie z najnowszymi danymi opublikowanymi, moc zainstalowana w Polsce z wiatru wynosiła 3727 MW (stan na 06.2014). Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, na miesiąc 06.2014 było 890 zainstalowanych turbin wiatrowych.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Aktualności

firmowe

24.05.2018
5.02.2016
11.01.2016
30.09.2015
26.06.2015
12.06.2015