ROZWÓJ

Oceniamy zasoby, analizujemy jakość lokalizacji, mierzmy prędkość wiatru, uzyskujemy pozwolenia na budowę i negocjujemy warunki dostaw energii. Wykorzystujemy nasze kompetencje we wszystkich aspektach: technicznych, prawnych i biznesowych.

REALIZACJA

Szczególnie w fazie budowy, nasi klienci i partnerzy korzystają z wieloletniego doświadczenia naszego zespołu. Zapewniamy organizację optymalnej konfiguracji budowy i koordynację poszczególnych faz rozwoju aby wszystkie konieczne wymogi były ​​spełnione na terminową dostawę turbin wiatrowych.